POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW

Schemat „b przedstawia sytuację, w której, pod wpływem czynni­ków chorobowych, osobowość przechodzi ze stanu W w stan P. Tutai przestają już wystarczać normalne mechanizmy utrzymujące stabilność osobowości. Wzajemny stosunek otoczenia i osobowości zaczyna syste­matycznie zmieniać się na coraz bardziej patologiczny. Koncepcję, której ilustracją mógłby być schemat „b”, przedstawia przede wszystkim psy­choanaliza, a konkretnie te jej fragmenty, które zajmują się interpreta­cją mechanizmów nerwicowych (L. Luborsky, J. Schimek 1964). Mecha­nizm tzw. błędnego koła w nerwicy w dużym stopniu przypomina sytuację przedstawioną na schemacie „b”. Gdy raz nastąpi destabilizacja układu osobowość — środowisko, proces zmian przebiega dalej samoczynnie i musi dopiero nastąpić ingerencja z zewnątrz, aby przywrócić względną równowagę, a więc i stałość osobowości. Ta ingerencja to proces psycho­terapeutyczny ukierunkowany na zmienienie osobowości, tj. przekształ­cenie jej ze stanu P w stan W.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)