POD WPŁYWEM ODDZIAŁYWAŃ

Chodzi o  uleganie w taki sposób, że podmiot pod wpływem oddziaływań grupy zmienia swoje sądy, poglądy, stanowisko, ponieważ wierzy, że jego po­przedni pogląd był niewłaściwy. Społeczną sugestywność rozumiemy więc nie tylko tak, jak ma to miejsce w ujęciu behawioralnym, ale jako re­strukturalizację percepcyjno-poznawczą. Moor (1964) uważa, że społeczna sugestywność to właściwość, która przejawia się w testach podatności na perswazję (Janis), testach podat­ności na wpływ (Schachter) i efekt autokinetyczny (Scherif).Istotą konformizmu jest poddanie się naciskowi grupy. Rozróżnia się dwa rodzaje konformizmu: konformizm zamierzony (Kelman 1958) lub też indukowany (Kardiner), zewnętrzny (Andrejevova 1984), nieprawdziwy (compliance, tzn. zgodzenie się, podporządkowanie się), konformizm (Krech, Crutchfield, Ballachey 1968).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)