PODATNOŚĆ NA PERSWAZJĘ

Podatność na perswazję jest rozumiana w ten sposób, że dla zmiany sądów, postaw itp. używa się argumentów rozumowych lub oddziałują­cych na emocje. Janis i in. (1959) definiują ją jako gotowość przyjęcia wpływów społecznych bez względu na osobę przekazującą jak i na te­mat bez względu na treść, środki i okoliczności komunikacji. Jest to tzw ogólna podatność na perswazję, poza którą istnieją „powiązane” z nią specyficzne rodzaje podatności, predysponujące do poddawania się perswazji tylko przy pomocy specyficznych rodzajów komunikacji (np koncentracja uwagi na temacie lub rodzaju komunikacji). Ważnym problemem jest określenie treści pojęcia „sugestywność spo­łeczna .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)