PODATNOŚĆ NA SUGESTIĘ SPOŁECZNĄ I PODATNOŚĆ NA WPŁYW SPOŁECZNY

Przy współcześnie występującej tendencji zbliżania się poszczegól­nych dyscyplin psychologii do siebie, tzn. wzajemnego ich wpływania na siebie i przenikania się, ów trend występuje również w odniesieniu do psychologii klinicznej i psychologii społecznej. Położenie akcentu na ko­munikację, zarówno werbalną jak i niewerbalną, jest charakterystyczne dla wielu obszarów psychologii klinicznej. Znaczącym tego przykładem jes-; terapia grupowa. Punkty wspólne psychologii klinicznej i psychologii społecznej zauwazamy nie tylko na poziomie praktycznego zastosowania, ale również na płaszczyźnie teoretycznej. Do tematów instensywnie badanych w ostatnich latach przez psycho­log .ę społeczną należy z całą pewnością problematyka zmiany postaw. Chodzi o złozony zbiór pytań, który czasami bywa określony jednym terminem „podatność na wpływ społeczny”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)