PODSTAWOWE ZASADY KOREKCJI ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

W psychologicznej korekcji zaburzeń obowiązują, jak się wydaje, dwie główne zasady. Pierwszą z nich wyraża postulat eliminowania przyczyn problemowego zachowania się  drugą — tworzenia warunków sprzyja­jących wzrastaniu silnych stron osobowości. Postępując zgodnie z tymi zasadami dąży się w procesie psychoterapii do usunięcia źródeł trudności klienta i jednocześnie stymuluje się rozwój tych mechanizmów jego oso­bowości, które stanowią podstawę zachowań prowadzących do samoreali­zacji, społecznie przystosowanych i twórczych. Rezygnując z wymogów przerastających aktualne możliwości jednostki, stawia się przed nią zada­nia odpowiadające jej zdolnościom i zainteresowaniom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)