PODSTAWOWE ZASADY PSYCHOTERAPII

Obok wspomnianych zasad psychokorekcyjnych można wskazać wiele różnych reguł obowiązujących w procesie psychoterapii rozumianej jako swoista metoda oddziaływań korekcyjnych. Biorąc pod uwagę właściwo­ści interakcji psycholog-klient, sądzę, że wśród reguł tych wyodrębnić można trzy podstawowe. Są to: 1) zasada wzbogacania doświadczeń klienta, 2) zasada regulacji poziomu aktywacji i 3) zasada restrukturali­zacji treści doświadczenia. Zasada wzbogacania doświadczeń klienta polega na zwiększaniu za­sobu doznań zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych, wę­chowych, smakowych itp.) oraz przeżyć emocjonalnych i intelektualnych. Może być realizowana przez rozpoznawanie sygnałów płynących z ciała (Santorski 1985), rozwijanie intuicji, wydobywanie treści wypartych ze świadomości (Freud 1957). W niektórych systemach psychoterapii celowo podtrzymywana jest zdolność do płaczu i reakcje agresywne, a jednocześ­nie uczy się klienta radości bycia sobą (Maslow 1962).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)