PODSTAWOWE ZASADY PSYCHOTERAPII A PRAWA PSYCHICZNEGO ROZWOJU JEDNOSTKI

Dążąc do realizacji założonego celu badań, skonfrontuję obecnie przed­stawione zasady psychokorekcji i psychoterapii z wiedzą o ogólnych pra­widłowościach rozwoju jednostki.Sądzę, że zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną pojęcie roz­woju osoby można zdefiniować jako ciąg zmian w psychice człowieka, warunkujących jego funkcjonowanie, stanowiących wynik interakcji mię­dzy: 1) procesem entropii mechanizmów regulacyjnych a 2) zwrotnym wpływem na te mechanizmy zachowań jednostki, wywołanych oddziały- waniem na nią czynników wewnętrznych i zewnętrznych.Używając pojęcia funkcjonowanie mam na myśli, z jednej strony, przystosowanie, z drugiej natomiast działanie jednostki w środowisku, ujmowane łącznie. Zewnętrznym przejawem funkcjonowania człowieka są jego zachowania fizyczne i informacyjno-symboliczne, na przykład myślowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)