PODWÓJNY WNIOSEK

Płynie stąd podwójny wniosek. Pierwszy dotyczy prymatu historii społecznej wobec historii intelektualnej marksizmu. To w strukturze historii społecznej po­szukiwać należy bodźców do powstania i ukonstytuo­wania się marksizmu jako teorii, a nie odwrotnie. Wniosek drugi wskazuje na ważną okoliczność, że sa­mi twórcy marksizmu świadomi byli tego faktu i wła­ściwie identyfikowali siły napędowe swej myśli, nie ulegając w tym względzie tradycyjnym iluzjom teore­tyków społecznych i ideologów. Okoliczność ta odwzo­rowuje się w treści teorii marksistowskiej w postaci właśnie tezy o zależności świadomości od bytu społecz­nego. Marksizm jest więc nie tylko świadomy społecz­nych uwikłań myślenia, ale nadto samoświadomy w tym względzie, jako że odkrywane przez siebie zasady stosuje również do samego siebie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)