POJĘCIA DIACHRONICZNE

Pojęcia te służą przede wszystkim do analizy zjawisk zachodzących w czasie. Desygnatami tych pojęć są procesy, a więc, m.in. procesy roz­woju czy procesy prowadzące do zmian osobowości czy zachowania. O ile różnice reprezentowane w pojęciach synchronicznych miały charakter in- termdywidualny, to różnice reprezentowane przez pojęcia diachroniczne mają charakter intraindywidualny.W dotychczasowej tradycji preferowano analizy pojęć synchronicznych traktując je jako tak czy inaczej zorganizowane wiązki atrybutów. Per analogiam, takie ujęcie zaczęto stosować do procesów, traktując je jako
wiązki stanów rzeczy, faz czy etapów. Mimo iż w świecie rzeczywistym występuje bardzo wiele różnorodnych procesów, sposoby ich poznawcze­go ujmowania przez psychologów są nadzwyczaj ubogie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)