POJĘCIE PODATNOŚCI

Zanim wprowadzimy pojęcie podatności na sugestię społeczną, wspo­mnimy o ogólnym rozumieniu podatności na sugestię. Bywa ona definio­wana jako zdolność jednostki do reagowania na sugestie (Kratochvil 1976). Znane są także inne sposoby rozumienia tego pojęcia, z których dla poruszonej przez nas problematyki ważny jest sposób, w jaki rozumie podatność na sugestię Wagstaff (1981), według którego jest to termin ogól­ny, odnoszący się do tendencji bezkrytycznego akceptowania decyzji, po­glądów czy wzorów zachowań innych ludzi. Feingold i inni (1980), mó­wiąc o podatności na sugestię, mają na myśli zarówno proces społeczny jak i rys osobowościowy jednostki. Chemitz i Feingold (1980) opisują pro­cedurę sugerowania w świetle modelu komunikacji, na który składają się nadawca, odbiorca, kanał oraz informacja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)