PORZĄDKOWANIE RZECZYWISTOŚCI

Po­rządkowanie rzeczywistości (np. tworzenie kategorii) następuje dopiero na poziomie tworzenia jej obrazu bądź na poziomie analizy tworzenia tego obrazu. Trafnie zauważa Ostrom: „Tę jedność w strumieniu doświadczeń automatycznie gwałci jakakolwiek próba kategoryzowania natury obiek­tów i zdarzeń występujących w tym strumieniu. Wynika stąd, że jaka­kolwiek dekompozycja pola bodźcowego (łącznie z przedstawioną tu ana­lizą) jest częściowo arbitralna i częściowo błędna”. (Ostrom, 1984 s. 9).Podstawowe pytanie, na które będziemy poszukiwali odpowiedzi w ni­niejszej pracy można sformułować następująco: w jaki sposób reprezen­towana jest zmiana w procesach poznawczych obserwatora oraz za pomo­cą jakich struktur poznawczych analizowana jest reprezentacja tej zmia­ny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)