POSZCZEGÓLNI INTELEKTUALIŚCI

Z fak­tu, że poszczególni intelektualiści mogą stać na róż­nych pozycjach i bronić różnych zespołów interesów, nie wynika bynajmniej, iż jako całość wznoszą się po­nad wszelkie pozycje i interesy. To tak jakby powie­dzieć, np. o adwokatach, że są społecznie niezależni lub .niezależni od specyficznej natury stosunków praw­nych, ponieważ w przewodzie sądowym występują w imieniu różnych klientów. Naprowadza to nas na inne źródła analizowanego złudzenia. Intelektualistom nie jest właściwa żadna specyficzna struktura interesów materialnych, poza interesami ściśle zawodowymi, związanymi z warunkami uprawiania profesji inte­lektualisty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)