POTWIERDZENIE ZALEŻNOŚCI

Potwierdziliśmy, źe hipnabilność nie jest bezpośrednio zależna od nie­mych składowych podatności społecznej (konkretnie od konformizmu) Udowodniona została zależność między hipnabilnością a wewnętrznym umiejscowieniem kontroli, co koresponduje z trendem, który podkreśla znaczenie subiektywnego przeżywania stanu hipnotycznego i subiektyw­nego panowania nad przeżyciami hipnotycznymi — inaczej niż ma to miejsce w ujęciu behawioralnym. Nie udowodniliśmy związku między hipnabilnością a autonomią oso­bowościową. Szczególnie istotne wydają nam się różnice między nieza­leżnością a konformizmem, które badaliśmy w ramach analizy nadrzęd­nego pojęcia podatności społecznej. Hipnabilność może być uznana za in­ny rodzaj podatności na wpływ niż podatność występująca w codzien- nych warunkach wywierania społecznego wpływu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)