POTWIERDZONY ZWIĄZEK

Potwierdzony związek między hipnabilnością a kontrolą wewnętrzną nie jest zgodny z tradycyjnym rozumieniem hipnozy, według którego pod­miot pasywnie wykonuje instrukcje osoby hipnotyzującej. Zależność mię­dzy hipnabilnością a kontrolą wewnętrzną może raczej wyjaśnić współ­czesny sposób rozumienia hipnozy, gdzie większy nacisk kładzie się na charakter przeżyć w hipnozie. To, co podmiot przeżywa i jak to przeży­wa jest ważniejsze niż przejawy behawioralne. Z tym założeniem spoty­kamy się np. w neodysocjacyjnej teorii Hilgarda (1977). Jeśli hipnabilność traktujemy jako zdolność wejścia w stan hipnozy, to jest zrozumiałe, że jednostki zorientowane wewnętrznie dysponują wyższym stopniem hip­nabilności, ponieważ bardziej się koncentrują na podawanych sugestiach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)