POWAŻNE ZNACZENIE

W każdym razie do tego aspektu skłonni bylibyśmy przywiązywać poważne znaczenie. Przema­wia za tym zresztą szereg racji. Możliwość stosowa­nia ustalanych przez materializm historyczny praw na terenie dowolnej dyscypliny społecznej, a więc jego rola ostatecznej instancji wyjaśniającej, zawisła od tego, jak dyscyplina ta rozumie naturę badanych przez siebie przedmiotów i jak artykułuje całość swe­go pola badawczego. Artykulacja poprowadzona wedle kryteriów obcych marksistowskiej teorii historii — psychologistycznych, strukturalistycznych, nominali- stycznych itd. — wyklucza możliwość zastosowania jej zarówno w roli wyjaśniającej, jak i heurystycz­nej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)