PROBLEM ZMIANY OSOBOWOŚCI

Problem zmiany osobowości pojawił się w momencie zetknięcia się psychologii osobowości z zagadnieniami patologii i problematyką rozwoju. Dokładniej należałoby powiedzieć, że pojawił się on na gruncie psycho­logii klinicznej i psychologii rozwojowej. Patologia była ważna dla roz­winięcia się zainteresowań problematyką zmiany osobowości w dwoja­kim sensie. Różnego rodzaju stany chorobowe: — uszkodzenia mózgu, choroby psychiczne, choroby endokrynologiczne i inne — doprowadzały do gwałtownych lub stopniowych zmian zachowania. Psycholodzy zajmujący się wyjaśnianiem tych zaburzeń zmuszeni byli wielokrotnie odwoływać się do pojęć i teorii psychologii osobowości. Podkreślali oni, że różnice między zachowaniem przedchorobowym a zachowaniem w okresie choroby lub po jej przejściu wynikają ze zmian, które w tym czasie zaszły w struk­turze osobowości (J. Zubin, M. M. Katz 1964).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)