PRYMAT W RÓWNOŚCI

Jest jednak pewna dziedzina badań, w której prio­rytet Engelsa nie może podlegać wątpliwości. Jest to mianowicie dziedzina filozofii marksistowskiej.Od razu wszakże chcemy tu odrzucić pewne stano­wisko, wcale nierzadko spotykane wśród marksistów, które rolę Engelsa sprowadza wyłącznie do populary­zacji ewentualnie systematyzacji podstaw filozofii marksistowskiej. Jeśli Engels tylko systematyzuje lub popularyzuje tę filozofię, to kto mianowicie miałby ją tworzyć? U Marksa znajdujemy wprawdzie roz­maite bogate w treść, ale stosunkowo nieliczne spo­strzeżenia o charakterze ściśle filozoficznym. Stwier­dzenie’, że filozofia marksistowska zawarta jest w tek­stach Marksa niejako implicite lub na poziomie prak­tyki badawczej, nie rozwiązuje sprawy, jako że trzeba by ją stamtąd dopiero wydobyć. A że nie jest to za­danie łatwe, świadczy praca całych pokoleń marksistów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)