PRZYCZYNY I SKUTKI

Poglądy na temat przyczyn i skutków zaburzeń oraz znaczenia zwią­zanych z nimi funkcji psychicznych dla korekcji mechanizmów aktyw­ności klienta różnią się w obrębie poszczególnych kierunków psychote­rapii. Niektóre z nich akcentują potrzebę eliminowania wewnętrznych a inne zewnętrznych ograniczeń rozwoju, redukcję konfliktów emocjo­nalnych bądź sprzeczności w zakresie struktur poznawczych, operowa­nie wzmocnieniami bądź modelami kulturowymi. Rozwinięcie obu wspo­mnianych zasad psychoterapii znaleźć można między innymi w pracach J. H. Massermana (1968), V. F. Frankla (1962), A. H. Maslowa (1962), C. R. Rogersa (1970), J. Haleya (1963), R. Maya (1969), A. S. Bellacka (1976), S. Kratocłmla (1974), a także w opracowaniach dotyczących reso­cjalizacji (K. Pospiszyl, E. Żabczyńska 1980) i reedukacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)