PRZYSWAJANIE MARKSIZMU

Marksizm musi być przyswajany, jak przyswaja się naukę i ideologię zarazem. Formuła o wnoszeniu pod­kreśla tę nierozerwalną dwoistość. Stąd jej rzeczowa, a nie tylko ugruntowana na szacunku dla tradycji, przewaga w tym względzie nad innymi formułami.Ale nie koniec na tym. W podobnie dwoisty sposób marksizm powinien być przeżywany. Doświadczany w swych treściach jako obraz świata podległy dychoto­mii prawdy i fałszu, ale zarazem jako składnik moty­wacyjny działań. Nie zawsze łatwo jest uzgodnić te dwa typy doświadczeń. Bywa, że ulegają one rozdziele­niu i absolutyzacji. Gramsci słusznie zauważał kiedyś, że intelektualiści rozumieją, ale nie czują, masy natomiast czują, ale nie rozumieją. Słowa te odnieść można wprost do sytuacji,

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)