REJESTROWANA WIEDZA

W pojęciach tych rejestrowana jest wiedza o różnicach mię­dzy obiektami współwystępującymi ze sobą w czasie. Różnice te mogą mieć charakter ciągły lub nieciągły czy też — używając mniej ostrych określeń — charakter ilościowy lub jakościowy. Przyjęcie istnienia ściśle odgraniczonych od siebie kategorii sugerowałoby istnienie nieciągłych róż­nic między kategoriami i obiektami; różnice między obiektami wewnątrz kategorii byłyby mniejsze aniżeli różnice między obiektami należącymi do różnych kategorii. Jednak ostatnio coraz częściej przyjmuje się, że róż­nice między kategoriami nie są ostre: eo ipso nie można mówić o nie­ciągłości kategorii. (Rosch, 1978, Smith, Medin, 1981). Jednakże sam fakt braku nieciągłości kategorii nie wyklucza wcale ich istnienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)