REPREZENTACJA PROCESÓW

Drugi rodzaj reprezentacji procesów to skrypty poznawcze (scripts), które Abelson (1976) definiuje „jako spójną sekwencję zdarzeń oczekiwa­ną przez jednostkę, angażującą ją jako uczestnika albo obserwatora”. Te dwa rodzaje pojęć różnią się dwoma podstawowymi cechami:a) w pojęciach odnoszących się do interakcji próbuje się zachować stałość uczestniczących w niej obiektów społecznych. Zakłada się, że partnerzy interakcji są elementami stałymi, natomiast ich wzajemne od­działywania mają charakter procesu. W istocie rzeczy partnerzy również ulegają zmianom i w zasadzie każdy z nich może być ujmowany jako pewien proces. Berne (1964) na przykład, próbuje zachować stałość part­nerów przyjmując, że każdy z nich jest siedliskiem trzech postaci (Dziec­ko, Rodzic, Dorosły), z których każda posiada względnie stałe właściwo­ści.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)