REPREZENTACJA W POJĘCIACH PSYCHOLOGICZNYCH

Pojęcie zmiany ma kluczowe znaczenie dla psychologii rozwojowej, gdzie jest ono jednym z elementów wykorzystywanych do definiowania pojęcia „rozwój”, jest ono także wy­korzystywane w psychologii stosowanej do opisu rezultatu oddziaływań psychologa (zmiana psychoterapeutyczna, zmiana wychowawcza, zmiana osobowości, itd.). Najczęściej pojęcie zmiany wykorzytywane jest w spo­sób intuicyjny jako przeciwieństwo pojęcia stałości. Problem zmiany można ulokować w ogólniejszym kontekście teoretycz­nym. Wiele danych wskazuje na to, iż rzeczywistość ma charakter ciągły, i to zarówno jeśli chodzi o jej trwanie w czasie, jak też jej istnienie w przestrzeni. Istnieją płynne przejścia od jednego stanu do drugiego, gra­nice między istniejącymi równocześnie kategoriami nie są zbyt ostre.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)