ROLA I ZNACZENIE CZYNNIKA

Nie na wiele bowiem przyda się znajomość, nawet najdalej posunięta, prawidłowości globalnej hi­storii w warunkach np. społeczeństwa kapitalistyczne­go. Własność prywatna i interes klasy rządzącej stają tu bowiem na przeszkodzie skutecznej realizacji idei sterowania.Mówi się niekiedy, że socjalizm charakteryzuje się wzrostem roli i znaczenia czynnika subiektywnego czy też świadomości w formowaniu procesów społecznych. Pod tym sformułowaniem kryją się wszakże dwie róż­ne, choć ściśle ze sobą skorelowane sprawy. W pierw­szym wypadku mamy na uwadze sam akt sterowania, zakładający odwołanie się do świadomego stosowania praw, gdy w drugim — nie mniej świadome stwarza­nie dla tego aktu pola zastosowań lub pola operacyj­nego poprzez usuwanie stojących na jego drodze ba­rier.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)