RÓŻNE KLASY ZJAWISK

Tymczasem obejmuje ono nader różne klasy zjawisk. Będzie to z jednej strony mechanizm sprzężenia nauki z tech­niką, który sprawia, że rozwój techniki zależy aktual­nie całkowicie od rozwoju myśli naukowej i jest też zasilany przez zmiany i odkrycia w obrębie tejże myśli. Drugi typ zjawisk objętych tym pojęciem to procesy automatyzacji. Wreszcie jako typ trzeci wy­mienić trzeba postępujące opanowywanie naukowe i techniczne procesów przetwarzania i wytwarzania informacji. Nie są to zjawiska o tej samej randze lub podobnej roli. Sfera informacji będzie prawdopodob­nie miejscem, w którym dokona się przyszła rewolu­cja technologiczna, tak jak rewolucja przemysłowa dokonała się zasadniczo w sferze energii. Proces auto­matyzacji pokazuje zapewne, jak owa rewolucja się dokona — mianowicie poprzez zastępowanie ludzi w ich funkcjach informacjonośnych i informacjotwór- czych, tj. poprzez automatyzację tych czynności i ich cedowanie na układy sztuczne. A mechanizm sprzę­żenia nauki z techniką występuje jako generator i siła napędowa wszystkich tych przeobrażeń, bez którego byłyby one nie do pomyślenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)