ROZUMIENIE JAKOŚCI

Tak rozumiana jakość życia ma być wartością naczelną nadchodzącej nowej ery społe­czeństw postindustrialnych. Przemysł ma tracić w nich swą dominującą pozycję na rzecz sfery usług (tak jak swego czasu pozycję tę utraciło rolnictwo na rzecz przemysłu), a wraz z tym dokonywać ma się wspo­mniana reorientacja w świecie wartości z „ilości dóbr” na „jakość życia”. Nie sposób tu wdawać się w szczegółową krytykę koncepcji Bella i w ogólności koncepcji społeczeństw przemysłowych. Spekuluje ona w sposób intelektual­nie nieodpowiedzialny na fakcie wzrostu i rozwoju sfery usług we współczesnych rozwiniętych społeczeń­stwach kapitalistycznych, a zwłaszcza w Stanach Zjed­noczonych. Zwrócę tu tylko uwagę na dwa momenty, które dobitnie wskazują na apologetyczny i mistyfiku­jący charakter tej propozycji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)