SAMO POJĘCIE

W związku z tym samo pojęcie materializmu dia­lektycznego ujawnia swą rzadko dostrzeganą dwoi- | stość znaczeniową. Można mianowicie rozumieć pod tym pojęciem wyłącznie marksistowską filozofię rze­czywistości przyrodniczej, traktowaną jako uzupełnie­nie i równoległy do materializmu historycznego sy­stem poglądów. Materializmem dialektycznym w ta­kim sensie zajmuje się właśnie przede wszystkim, i choć nie wyłącznie, Engels w Dialektyce przyrody. Ale pod pojęciem tym można również rozumieć marksi­stowską filozofię materialistyczną, która odnosi się do obu wskazanych rzeczywistości, a więc korzysta w istotny sposób zarówno z wyników nauk przyrodniczych, jak i osiągnięć materializmu historycznego. Są­dzimy, że to ostatnie pojęcie jest równie często obecne na kartach prac Engelsa, jak i pierwsze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)