SKOMPLIKOWANA SPRAWA

Być może owa nieciągłość jest skut­kiem tendencji ludzkiego umysłu do wyszukiwania niezmienników w róż­norodnym i stale zmieniającym się świecie. Owymi niezmiennikami mogłyby być zdarzenia elementarne.Byc może sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Skrypty mogą stanowić ciągłą reprezentacją pewnego procesu, ale ze względu na to że analizowane są przez psychologów za pomocą kategorii językowych (któ­re z natury mają charakter nieciągły), pojawia się „złudzenie nieciągło­ści . Niektóre -skrypty mcgą być rejestrowane przez prawą półkulę, która wyspecjalizowana jest w tworzeniu reprezentacji przestrzennych i wzroko­wych (Cohen, 1983).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)