SOCJALIZM ROZWINIĘTY

Czym jest zatem socjalizm rozwinięty? Sądzimy, że dobrze oddaje podstawową intuicję związaną z tym pojęciem stwierdzenie, iż jest to etap w rozwoju so­cjalizmu przygotowujący warunki do nadejścia no­wej rewolucji technologicznej i wykorzystania jej efektów zgodnie z socjalistycznymi celami i warto­ściami. Mówi się w tym kontekście na ogół o tzw. re­wolucji naukowo-technicznej, upatrując w niej ko­lejny, po rewolucji przemysłowej, skok w rozwoju technologii. Rewolucja ta stanowić by miała właśnie podstawę technologiczną dla społeczeństwa rozwinię­tego socjalizmu. Z twierdzeniem tym należałoby się zgodzić z pewnym wszakże krytycznym komentarzem. Otóż, jak się wydaje, rewolucja naukowo-technicz­na — a raczej to, co bywa tak obecnie nazywane, nie jest bynajmniej nową rewolucją technologiczną, któ­rą można by zestawiać w tym względzie np. z rewo­lucją przemysłową, lecz dopiero przygotowaniem do tego rodzaju procesu. Pojęciem tym operuje się w każdym razie w sposób mało krytyczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)