SPORA LICZBA ARGUMENTÓW

Faktem jest jednak, że można znaleść sporą liczbę argu­mentów wskazujących na większą „czułość” zachowania na dokonujące się zmiany otoczenia (R. S. Woodworth, H. Schlosberg 1963, A. M. Weit- zenhoffer 1953, K. Skarżyńska 1981). W tej sytuacji rozsądnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy może być uznanie zarówno zmia­ny zachowania, jak i zmiany w percepcji sytuacji za równoprawne kry­teria zmiany osobowości. Mówiąc dokładniej, sądzę, iż należy stosować oba kryteria równocześnie, jeśli jest to tylko możliwe. Korzystanie z jed­nego kryterium nie daje pełnego rozeznania, czy wystąpiła zmiana oso­bowości, czy też nie. Przy uwzględnieniu dwóch kryteriów zwiększa się znacznie szansa wykrycia tych zmian. Przeprowadzona analiza wykazała, że wiele poglądów na temat zmia­ny osobowości przejętych przez psychologię z wiedzy potocznej nie musi być prawdziwych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)