STAŁOŚĆ I ZMIANA

Podejmowanie refleksji w jakiejkolwiek dziedzinie badań wymaga wstępnej analizy środków intelektualnych, jakimi możemy posłużyć się w rozwiązywaniu danego problemu. Metaforycznie możemy stwierdzić, czy siły, którymi dysponujemy umożliwiają nam realizację naszych za­mierzeń („mierz siły na zamiary”). Stwierdzenie, iż nie dysponujemy wy­starczającymi środkami do rozwiązania pewnego problemu nie musi wcale zniechęcić badacza do podejmowania prób jego rozwiązywania: dzięki owej wstępnej refleksji wie on, iż winien podążać drogą odmienną od do­tychczasowej.Niniejsza praca poświęcona będzie takiej refleksji metateoretycznej. Dotyczyć będzie ona tego, czy różne struktury poznawcze czy też różne mechanizmy poznawcze opisywane przez psychologów nadają się do in­terpretacji tego, co nazywamy „zmianą”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)