STOPIEŃ PROTOTYPOWOŚCI

Stopień prototypowości działania winien więc, zgodnie z wynikami badań nad pojęciami dotyczącymi obiektów, wpływać na łat­wość identyfikacji tego działania, łatwość jego zapamiętywania, itd. Mo­żemy przypuszczać, że poszczególne skrypty nie muszą mieć ostro zazna­czonych granic i jeden i ten sam skrypt może należeć do różnych kate­gorii.Zauważmy, że zastosowanie pojęcia skryptu do analizy zmian czy rozwoju nie jest wcale takie oczywiste. Czy np. reprezentacja rozwoju przypomina reprezentację pewnej interakcji złożonej ze zdarzeń elemen­tarnych? Czym byłyby owe zdarzenia elementarne? Czy można je łączyć za pomocą zależności, pojęciowych sugerowanych przez Schanka? Wydaje się że pojęcie skryptu można stosować do rozwoju jedynie w sensie naj­ogólniejszego metaskryptu, który może być realizowany w zróżnicowa­nych ciągach zdarzeń (pojęcie „zdarzenie” byłoby rozumiane nie jako proste zdarzenie elementarne, lecz jako uporządkowany zespół różno­rodnych procesów i stanów).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)