STYMULOWANA PATOLOGIA

Z drugiej strony, patolo­gia stymulowała badaczy do zainteresowania się możliwościami i sposo­bami, przy pomocy których można byłoby skorygować zaburzone zacho­wanie lub uszkodzoną strukturę osobowości (R. J. Corsini 1968). Tak więc i tutaj pojawił się problem zmiany osobowości, który był niejako konse­kwencją problemu zmieniania zachowania. O ile jednak w pierwszym wy­padku zmiany osobowości wymykały się spod kontroli badaczy, miały nie­jako naturalny charakter, to w drugim wypadku oni właśnie zmiany te inicjowali, byli niejako za nie odpowiedzialni. Były to także zmiany nie­naturalne, tj. celowo programowane i wywoływane przez psychologów.Tutaj też szczególnie wyraźnie odczuwano potrzebę teoretycznych uza­sadnień dla praktycznej działalności terapeutycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)