SUGESTYWNOŚĆ TRZECIEGO RZĘDU

Sugestywność trzeciego rzędu — która nie została dotąd precyzyjnie zdefiniowana. Shor, Orne i 0’Connell (1966) stwierdzili, że koreluje ona z hipnabilnością a Crowne i Marlowe (1967) zwracają uwagę na relację między nią a potrzebą zgadzania się.Późniejsze badania nie potwierdziły w całości przedstawionej tu kla­syfikacji. Evans (1967) na podstawie licznych, niezależnych od siebie ba­dali i własnych eksperymentów odróżnił trzy rodzaje sugestywności:sugestywność pierwszego rzędu (motoryczną), która przejawia się podczas pasywnej sugestii, w trakcie której podmiot nie odgrywa aktyw­nej roli, ale czeka aż pojawi się reakcja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)