ŚWIADOMOŚĆ POTOCZNA

Świadomość potoczna zna i rejestruje mia­nowicie takie rzeczywistości, jak rodzina, zakład prze­mysłowy, grupa koleżeńska etc. A jest to również typ artykulacji rzeczywistości społecznej, poza który nie wykracza zasadniczo również socjologia empiryczna. Tymczasem materializm historyczny mówi o bycie spo­łecznym, bazie, nadbudowie, stosunkach produkcji itd. Nie są to tylko kategorie bardziej ogólne czy bardziej abstrakcyjne od poprzednich, ale jakościowo od nich odmienne w samych zasadach swej budowy i założe­niach teoretycznych, implikujące odmienną artykula­cję i sposób widzenia rzeczywistości społecznej. Obraz świata społecznego, jaki zakładają, różni się tak od analogicznego obrazu powstałego w doświadczeniu po­tocznym i podtrzymywanego na ogół w socjologii em­pirycznej, jak obraz świata fizycznego budowany przez współczesną fizykę odbiega od jego wyobrażeń, jakie każdy z nas wytwarza sobie w codziennym doświad­czeniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)