SZKICOWE OKREŚLENIE

Określiliśmy szkicowo miejsce intelektualisty, w tym intelektualisty marksistowskiego. Sformułowaliśmy również opinię, że rola intelektualisty będzie rosnąć, w miarę jak społeczeństwo socjalistyczne przechodzić będzie w wyższe stadia swego rozwoju. Ale nie odpo­wiedzieliśmy jeszcze na pytanie o rodzaj zadań, jakie ciążą ra intelektualiście, a intelektualiście partyjnym i marksistowskim w szczególności, w warunkach współczesnych społeczeństw socjalistycznych. Owe ty­py zadań wyprowadzić trzeba ze szczególnych cech  tych społeczeństw.Społeczeństwo socjalistyczne jest eksperymentem społecznym na skalę ogólnohistoryczną. I jest to pierw­sza i podstawowa jego osobliwość. Po raz pierwszy w dziejach swego gatunku człowiek poważył się pokiero­wać swą globalną historią — nie takimi czy innymi wydarzeniami wewnątrz historii, ale samą historią ja­ko taką. A implikuje to natychmiast dwa wnioski. Nie ma eksperymentu, który nie byłby sterowany i orga­nizowany. Nie ma również eksperymentu, którego nie poprzedzałaby teoria.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)