SZTYWNOŚĆ KATEGORII

Należą do nich m.in. dogmatyzm (Rokeach, 1960), tendencja do wykorzystywania orientacji efektywnej (Lewicka, 1975; Wojciszke, 1979), niska złożoność poznawcza (tamże), czy wreszcie pewne czynniki związane z treningiem wychowawczym, któremu poddawana była jednostka (Frenkel — Brun­swik, 1949). Sztywność tych spolaryzowanych kategoryzacji, ich odpor­ność na zmiany mimo dopływu nowych informacji, silne nasycenie ich wartościowaniem emocjonalnym sprawiają, iż takie formy orientacji mo­żemy traktować jako pre-poznawcze. Nie znaczy to, że są one nieade­kwatne czy nietrafne; w niektórych sytuacjach właśnie dzięki nim jed­nostka może uzyskiwać efektywną samoregulację (Wojciszke, 1979).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)