TEORIA FAZOWEJ ORGANIZACJI DZIAŁANIA

W ostatnich latach zdobyła popularność teoria fazowej organizacji działania, rozłożonej w czasie. Była to próba wykorzystania w medycy­nie i psychologii mechanizmu „sprzężenia zwrotnego”, który polega na tym, ze system funkcjonujący np. w warunkach stałego konfliktu w pra­cy lub w rodzinie jest Informowany o swoich własnych operacjach (np. stres, depresja) lub o ich wynikach (np. ból głowy). Zgodnie z tym mo­delem, system regulacji i zachowania się człowieka w zmiennych warun­kach opiera się na sekwencji jednostek funkcjonalnych diagnostyczno-kontrolnych, które działają dwufazowo. W pierwszej fazie (test-phase) doko­nuje się diagnoza zgodności między jakimś określonym pożądanym sta­nem człowieka (image), a stanem otoczenia lub zachowania się. Ten „obraz” określa stan pożądany, taki jaki powinien być i z jakim porówny­wane są docierające do człowieka informacje o tym, jak jest naprawdę. Jak długo informacje świadczą o zgodności stanu rzeczywistego z obrazem stanu pożądanego, tak długo przekazywane są na wyjście (exit) prowa­dzące do następnej jednostki funkcjonalnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)