TRAKTOWANIE ZDOLNOŚCI

Diamond (1977) traktuje zdolności i postawy jako komponenty hipna- bilności i uważa, że mogą one również ulegać odpowiednim oddziaływa­niom, a do czynników modyfikujących zalicza motywację, uwagę, stop­niowe przybliżanie problematyki, ćwiczenia praktyczne, wzmacnianie, sprzężenie zwrotne. Stosuje trening, oparty na dostarczaniu informacji.Hilgard (1975), po zebraniu dotychczasowych faktów eksperymental­nych (uzyskanych przez siebie i innych badaczy), uważa, że hipnabilność to specyficzna właściwość jednostki z — być może — komponentą dziedziedziczną, która łączy się ze zdolnością wyobrażeniowego wchłaniania różnych rodzajów wrażeń. Zastosowanie hipnozy podwyższa zdolność od­powiedzi na sugestie hipnotyczne u szeregu podmiotów w inny sposób niż motywująca do tego instrukcja, która raczej prowadzi do zaspokojenia żądań eksperymentatora.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)