TWORZONE OPISY

Ponieważ tworzone przez ludzi opisy prototypów cechują się znaczną zgodnością interindywidualną (przynajmniej w zakre­sie cech określanych jako najbardziej charakterystyczne), możemy zatem uzyskać oceny wartości wskaźnikowych niezależne od różnic indywidu­alnych. Wprowadzenie idei oceny wartości wskaźnikowej (czy idei szacowa­nia podobieństwa, Tversky, 1977) pozwala na wykazanie, że różnice mię­dzy kategoriami czy też różnice między obiektami w tej samej lub róż­nych kategoriach zmieniają się w sposób ciągły, a nie skokowy. Dzięki temu potrafimy wykonywać na tych kategoriach nie tylko operacje lo­giczne (co było już możliwe w przypadku pojęć matrycowych), lecz także wychwytywać subtelne odcienie znaczenia, które trudno byłoby wyodręb­nić na poziomie definicyjnym. Na przykład, intuicyjnie czujemy, że po­jęcia „czysty , niepokalany” i „cnotliwy” mają różne znaczenie: posłu­gując się ich wartościami wskaźnikowymi potrafimy pokazać, które z nich są bardziej do siebie podobne, a które mniej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)