TWORZONE SKRYPTY

Reprezentacje tego typu są wprawdzie bardziej kon­kretne aniżeli reprezentacje werbalne, ale wolne są od nieciągłości wpro­wadzanej przez język. Natomiast skrypty tworzone przez lewą półkule? mogą cechować się wspomnianą wyżej nieciągłością.W przedstawionej analizie trudno byłoby oddzielić cechy reprezenta­cji zmian czy procesów od cech, które wynikają ze specyficznego sposo­bu analizowania tych reprezentacji przez psychologów. Gdyby, przykłado­wo, można było geometrycznie reprezentować skrypty, wtedy być może część powyższych uwag w ogóle nie ujrzałaby światła dziennego. Niestety, przedstawiona analiza posługuje się instrumentami poznawczymi o    charakterze nieciągłym i dlatego trudno jest stwierdzić, które cechy rze­czywiście przysługują skryptom, a które są artefaktami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)