UOGÓLNIONE REPREZENTACJE

Te uogólnione reprezentacje Abelson (1931) określa mianem „metaskryptów” W obrębie metaskryptów poszczególne skrypty rozpatrywane są jako przypadki szczególne metaskryptu. Najprawdopodobniej występuję tu za­leżności analogiczne do sugerowanych przez badania nad pojęciami na­turalnymi. Istnieją pewne działania, które można rozpatrywać jako typowe egzemplarze metaskryptu: np. skrypt zamawiania posiłku w restauracji jest bardziej typowym egzemplarzem metaskryptu „bycia klientem” aniżeli wizyta w punkcie „Zrób to sam”. Takie działania prototypowe we­dle koncepcji Rosch (1978) byłyby działaniami, które zawierają maksy­malnie dużo cech wspólnych z działaniami należącymi do danej kategorii i minimalną ilość cech wspólnych z działaniami należącymi do kategorii przeciwstawnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)