W CHOROBIE PRZEWLEKŁEJ

W chorobie przewlekłej (ból przewlekły) w postępowaniu chorego wy- s ępują jednocześnie działania i przystosowanie. Przystosowanie ma cel nie ty ko biologiczny, ale także społeczny. Przystosowanie społeczne jest nie tylko bierne, ale i czynne i może występować w dwóch postaciach: chory przystosowuje się do zaistniałej sytuacji. Zdarza się jednak, ze chory me jest w stanie przystosować się do aktualnej sytuac ji lub me jest w stanie przystosować sytuacji zewnętrznej do swojego sta­nu, lub nie potrafi obu tych rzeczy wykonać razem.W przypadku każdego zachorowania istnieje możliwość wystąpienia zespołu nerwowości prostej. W takich przypadkach zespół nerwowości pro­stej ma psychologiczny czy psychologiczno-społeczny związek z chorobą i wzmaga dolegliwości bólowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)