W INNYM KIERUNKU

W innym kierunku poszły dociekania teoretyczne wywodzące się z za­interesowań problematyką rozwoju. Tutaj również punktem wyjścia sta­ła się zmiana zachowania jednostki. Jednak nie wiązano jej, tak jak uprzednio, ze zmianami patologicznymi, lecz rozpatrywano je w bardzo ścisłym związku z całokształtem procesów rozwojowych. Dało to podsta­wę do przyjęcia innego niż poprzednio założenia na temat osobowości, związanego ze sprawą ciągłości rozwoju. Zwrócono uwagę, że rozwój nie jest tylko prostą zmianą funkcjonowania psychicznego i somatycznego. Jest to zmiana przy jednoczesnym zachowaniu pewnych granic tej zmia­ny. Takie ujęcie stworzyło szansę powiązania w jedną całość problemów, które psychologia kliniczna rozpatrywała niezależnie — zmiany zachowama i w konsekwencji zmiany osobowości oraz stałości zachowania i osobowości .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)