W KONKRETNYCH BADANIACH

W konkretnych badaniach dana waga liczbowa: „1” lub „— 1” przypisana danej kombi­nacji wartości: ab} wpisana jest w każdą „kratkę” planu eksperymen­talnego n razy, tj. tyle razy, ile osób badanych przypada na jedną „krat­kę planu (jedna „kratka” odpowiada jednej grupie porównawczej; w pla­nie Solomona mamy cztery grupy porównawcze). Za pomocą współczyn­nika determinacji wielokrotnej (i?2Y.i2S) można wyznaczyć procent warian­cji zmiennej zależnej wyjaśniony przez obie zmienne niezależne i ich in­terakcję. W Tabeli przedstawiono poszczególne źródła wariancji zmiennej(kolumna 1), procentowy ich udział w wyjaśnianiu wariancji zmien­nej Y (kolumna 2) oraz wartości testu F-AN JVA dla oceny istotności statystycznej (na danym poziomie „alfa”) poszczególnych efektów głów­nych zmiennych: X!, X2 i interakcji XiX2 .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)