W KRÓTKICH OKRESACH

Nie przeczymy, że w krótkich okresach czasu potrzeby ideologiczne mogą niejako „stabilizować” naturalny rozpęd myśli teoretycznej i działać niekiedy hamująco na spory naukowe, dyspersję stanowisk i nieuchronne rozbież­ności w kwestiach intelektualnych. Mówimy tu jed­nak o skali historycznej i globalnej, w której dopiero uchwycić można działanie istotnych czynników spraw­czych. A w takiej właśnie skali mechanizmem napę­dzającym teoretyczną myśl marksistowską są jej od­niesienia i funkcje ideologiczne.Potwierdza to cała historia marksizmu. Dla przy­kładu, podjęte przez Lenina badania nad imperiali­zmem wyrosły z potrzeby określenia nowej sytuacji społecznej, w jakiej znalazł się ruch robotniczy w związku z przeobrażeniami kapitalizmu, i wypracowa­nia jego adekwatnej w tych warunkach strategii, jak też oceny perspektyw przyszłej rewolucji socjalistycz­nej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)