W OGÓLNOŚCI

W ogólności leninizm jako twórcza kontynuacja rozwinięcie marksizmu jest w swej całości najzna­komitszym potwierdzeniem rejestrowanego tu podsta­wowego mechanizmu.Przekład zapotrzebowań, które rodzą się w społecz­nej sytuacji marksizmu, na język konkretnych badań naukowych nie jest jednak ani sprawą automatyczną, ani łatwą. Potrzeby te wynikają, jak mówiliśmy, z praktyki ruchu robotniczego i budownictwa socjali­stycznego. Tymczasem marksizm w jego aspektach ściśle teoretycznych rozwijają intelektualiści i bada­cze — na ogół oddaleni od centrów życia polityczne­go. Optymalną z punktu widzenia rozwoju marksizmu sytuacją byłoby połączenie dwu ról — roli badacza czynnego praktyka. Temu połączeniu zawdzięczają olbrzymie sukcesy teoretyczne zarówno Marks, jak Lenin.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)