W PROCESIE POWSTAWANIA

Projekcji tej uległ również zapewne, sam autor Anty-Diihringa, oceniając z perspektywy czasu swą rolę i znaczenie. Przypomnijmy, że przyto­czone tu obie jego wypowiedzi pochodzą już z okresu po śmierci Marksa.Konkludując, możemy powiedzieć, że rola Engelsa w procesie powstawania marksizmu wydaje się nie mniej ważna niż rola Marksa i że dotyczy to również inicjowania najbardziej fundamentalnych koncepcji z zakresu materializmu historycznego i ekonomii po­litycznej. Analizując tę rolę nie należałoby się przy tym sugerować ani retrospektywnymi wypowiedziami samego Engelsa, ani jego późniejszym, niewątpliwie już mniej znaczącym, udziałem w opracowywaniu wy­mienionych dziedzin teorii marksistowskiej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)