W PRZYPADKU INFORMACJI

W przypadku informacji o  niezgodności następuje druga faza, która nazywa się fazą operacyjną: W tej fazie dokonują się próby doprowadzenia do zgodności informacji napływających z obrazem stanu wewnętrznego. Zgodność może być przy­wrócona np. przy pomocy metod usuwających lub łagodzących ból czy zmniejszających napięcie psychiczne. Z chwilą osiągnięcia zgodności, wy­niki kontroli przekazywane są, jak poprzednio, na „wyjście” prowad5:ące do następnej jednostki (TOTE — Test-operation, test — exit. Miller. Galanter, Pribram, za: Tcmaszewski T. (1984)).Można w tym miejscu rozważyć dwa warianty takiej sytuacji. W pier­wszym z nich określony stan własny (image) jest związany z poczuciem choroby i bólu. W takiej sytuacji pacjent będzie w swoim otoczeniu szu­kał pomocy, współczucia i komfortu psychicznego. Jeżeli znajdzie, uzy­ska zgodność stanu rzeczywistego z „obrazem” stanu pożądanego. Jeżeli nie znajdzie, nastąpi faza operacyjna (operate phase).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)