W REALIZACJI ZADAŃ

W realizacji tych i podobnych zadań, wypływają­cych z samej natury socjalistycznego systemu oraz właściwych mu mechanizmów, niezbędni są partii nie tylko eksperci, ale i intelektualiści. Znaczenie intelektualistów nie jest może tak nagląco odczuwalne na co dzień, a efekty ich działalności widoczne od zaraz, jak to ma miejsce w przypadku ekspertów. Również ich propozycje nie zawsze dają się szybko zasymilować przez świadomość społeczną. Ale też i so­cjalizm nie jest przedsięwzięciem tylko na dzień dzi­siejszy, lecz historycznym zadaniem wymierzonym w głęboką przyszłość. A tam, gdzie mowa o przyszłości, głębi zadania i historycznej strategii nie może zabrak­nąć intelektualistów.Zatrzymajmy się przeto dłużej na niektórych zada­niach intelektualistów marksistowskich. Ścisły związek tych zadań z zadaniami partii jest oczywisty. Intelek­tualiści marksistowscy są bowiem — że powtórzymy wypowiedzianą już formułę — intelektualnym orga­nem pairtii i tylko w tym kontekście ich powołanie i rola historyczna dają się właściwie zrozumieć i wy­interpretować.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)