W SCHEMACIE

W schemacie „a przedstawiam otoczenie jednostki przy pomocy krzy­wej, okrąg obrazuje zaś osobowość. Jak wynika z tego schematu, otocze­nie wymaga od osobowości utrzymywania względem niego określonej po­zycji. Wszelkie odchylenia od tego położenia, dającego maksimum równo­wagi, są natychmiast przywracane właśnie przez otoczenie. Ten mecha­nizm jest szczególnie wyraźnie widoczny w teoriach behawiorystycznych, ale również inne orientacje psychologiczne często do niego nawiązują! Zmiana warunków zewnętrznych powoduje zmianę osobowości, ona sama nie posiada jednak niczego co mogłoby inicjować jakiekolwiek zmiany. Można jedynie powiedzieć, że posiada ona potencjalną możliwość dosto­sowania się do zmiany otoczenia. Zakładany tutaj charakter zmiany oso­bowości można określić jako reaktywny, tzn. wywoływana jest ona zaw­sze przez czynniki zewnętrzne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)